Spermin

Phcoker har evnen til masseproduksjon og levering av Spermine under betingelse av cGMP.

Spermin og polyaminer

Så hva er polyaminer? Og hvorfor er de så viktige i rollen som aldring? Polyaminer finnes overalt i levende celler og vev. De er kjent som biogene aminer som er forbindelser med mer enn to aminogrupper. Polyaminer forekommer naturlig i kroppen vår, og dessverre reduseres disse nivåene etter hvert som vi blir eldre.

Polyaminer spiller en rolle i:
 • Celledeling og differensiering
 • Celleproliferasjon
 • DNA og proteinsyntese
 • Homeostase (kroppens evne til å justere og opprettholde en stabil tilstand)
 • Og genuttrykk (koden til et gen som brukes til å styre proteinsyntesen)


Når vi ser på alle funksjonene til polyaminer, kan vi se hvorfor vi bør være bekymret hvis aldring fører til at nivåene våre synker. Disse essensielle forbindelsene ser ut til å være svært involvert i prosessene for cellevekst og opprettholdelse av genetisk stabilitet. De bidrar derfor til å bremse prosessen med å bli eldre og forbedre vår levetid og vår helsespenning (livskvaliteten vår). Fallet i nivåene våre av polyaminer nekter oss derfor noen rike terapeutiske fordeler.

De viktigste polyaminene som finnes i pattedyrceller og til og med planter er spermidin, spermin og putrescin. Mennesker og planter har mange ting til felles, en av de tingene er at vi begge gjør alt vi kan for å sikre at vi lever så lenge som mulig. En av måtene vi kan oppnå det på er gjennom inntak av polyaminer og polyaminsyntese. Denne prosessen fremmer autofagi, som er kroppens prosess for å erstatte skadede celler med nye, foryngede celler. Som du kan forestille deg, kan denne prosessen hjelpe oss å leve et lengre, lykkeligere og sunnere liv. Spermin er et eksempel på et polyamin som kan bidra til å fremme autofagi.

Hva er spermin?

Spermin er et naturlig forekommende polyamin som forekommer i alle eukaryoter, men er sjelden i prokaryoter. Det er avgjørende for cellevekst i både normalt og neoplastisk vev. Spermin dannes ved tilsetning av en aminopropylgruppe til spermidin av sperminsyntase. Spermin er sterkt basisk i karakter, og i vandig løsning ved fysiologisk pH vil alle aminogruppene finnes som et polykation.

Spermin kan brukes i en lang rekke biologiske anvendelser som et supplement eller regulatorisk middel. Brukes som ko-matrise med DHB for MALDI-MS av sialylerte glykaner i negativ ion-modus.

Hva er spermintetrahydrokloridpulver?

Spermintetrahydroklorid er et polyamin som produserer en rekke modulerende effekter på NMDA-reseptorkanalen, og virker gjennom et spesifikt sted på komplekset som kan forårsake både agonist- og antagonisteffekter. Spermintetrahydrokloridpulver er tetrahydrokloridformen av Spermin. Spermintetrahydrokloridpulver er hvitt pulver, mens sperminfri base er i flytende form. Spermine-tetrahydroklorid-pulverfordelene er de samme som Spermine-fordelene.

Spermine Virkningsmekanisme: Hvordan fungerer det?

Spermin er avledet fra spermidin av sperminsyntase. Spermin er et polyamin, et lite organisk kationer som er absolutt nødvendig for eukaryot cellevekst. Spermin finnes normalt i millimolare konsentrasjoner i kjernen. Spermin fungerer direkte som frie radikaler, og danner en rekke addukter som forhindrer oksidativ skade på DNA. Oksidativ skade på DNA av reaktive oksygenarter er et kontinuerlig problem som cellene må beskytte seg mot for å overleve. Derfor er spermin en viktig naturlig intracellulær forbindelse som er i stand til å beskytte DNA mot angrep fra frie radikaler. Spermin er også involvert i regulering av genuttrykk, stabilisering av kromatin og forebygging av endonuklease-mediert DNA-fragmentering.

Sperminfordeler - Hva brukes spermin til?

Spermin er et endogent polyamin som bærer flere aminogrupper. Det har vist seg å spille viktige roller i cellulær metabolisme i alle eukaryote celler. Spermin, et naturlig forekommende polyamin, har nylig vist seg å ha antialdringsegenskaper. Spermintilskudd laget av Spermine tetrahydrokloridpulver øker levetiden og motstanden mot stress, og reduserer forekomsten av aldersrelatert patologi og tap av bevegelsesevne.

Spermin forbedrer hukommelsestap.
Etter behandlingen med Spermine ble evnen til hukommelsesbevaring betydelig forbedret hos SAMP8-mus. Spermintetrahydrokloridpulver forbedret varigheten av å utforske det nye objektet betydelig.

Spermin lindrer oksidativt stress i hjernen til mus.
Vi evaluerte effekten av polyamin og rapamycin på oksidativt stress. Spermin reduserte nivåene av MDA i hjernen til SAMP8-mus. Aktiviteten til SOD var spesielt økt i gruppen med spermin. Disse resultatene indikerte at Spermine tetrahydrokloridpulver i stor grad forbedrer oksidativt stress i SAMP8.

Spermin øker synaptisk plastisitet og nevrotrofiske faktorer
Ekspresjonen av nevrotrofiske faktorer og synaptiske proteiner ble påvist i spermingruppen. Nervevekstfaktor (NGF), hjerneavledet nevrotrofisk faktor (BDNF), postsynaptisk tetthet og postsynaptisk tetthet ble åpenbart forbedret i gruppen spermin.

Spermin retter opp mitokondriell dysfunksjon
Som vist resultat ble uttrykket av proteiner relatert til mitokondrier sterkt forbedret i spermingruppen. Spermin induserte åpenbart fosforyleringen av DRP 1. Konsentrasjonen av ATP var lavere i SAMP8-musegruppen enn i spermingruppen.

Spermin induserer autofagi
Etter behandlingen av Spermine-tetrahydrokloridpulver ble nivået av fosforylering av AMPK forhøyet. Nivået av proteiner relatert til autofagi inkludert var betydelig økt i spermingruppen.

Spermin forbedrer apoptose

Spermin demper betennelse
Som resultat vist, ble uttrykket av inflammatoriske proteiner kraftig redusert etter behandlingen av spermin. spermin kosttilskudd laget av Spermine tetrahydroklorid pulver kan dempe betennelse i hjernen.

Spermin og Spermidin

Innholdet av spermidin og spermin i pattedyrceller har viktige roller i protein- og nukleinsyresyntese og struktur, beskyttelse mot oksidativ skade, aktivitet av ionekanaler, celleproliferasjon, differensiering og apoptose.

Spermin er en annen type polyamin. Begge forbindelsene er relatert til hverandre. Spermin er avledet fra Spermidine og er avgjørende for cellemetabolismen hos mennesker og planter. Å ta spermidintilskudd sikrer at du også får sperminfordeler.

Spermin tetrahydroklorid pulver påføring

Spermintetrahydrokloridpulver ble brukt til å utfelle DNA for flowcytometrisk analyse fra fersk frossen brystkreftvev, arkivvev fra spyttkjertel, nyre- og skjoldbruskkjertelsvulster2 og røde blodceller fra kylling. Nå har Spermine tetrahydrokloridpulver brukt i anti-aldringstilskudd. Kjøp Spermine tetrahydroklorid pulver online.

Hvor kan jeg kjøpe Spermine bulk?

I den moderne verden kan du kjøpe Spermine-tilskudd laget av Spermine tetrahydrokloridpulver hjemme hos deg selv. Imidlertid må du sjekke mye for leverandører av høykvalitets Spermine tetrahydrochloride pulver. Kundeanmeldelser er en måte å garantere fordelene med Spermine tetrahydrokloridpulver og også samle informasjon om mulige sperminbivirkninger.

Det er mange spermintetrahydrokloridpulver til salgs på markedet. Phcoker som en produksjonsfabrikk tilbyr engroskvantitet spermintetrahydrokloridpulver. Det beste spermintilskuddspulveret er med høy renhet og biotilgjengelighet. Spermintetrahydrokloridpulver engroskjøp vil få god pris.

Spørsmål og svar

Er Spermine antialdring?
En artikkel publisert i 1992 antok at spermin og spermidin beskytter DNA mot oksidativ skade fra frie radikaler. Sperminnivåene våre synker når vi blir eldre, noe som ikke er gode nyheter for oss, da vi kan miste disse antialdrings- og helsefordelene. I ett eksperiment mistet transgene mus som ikke kunne produsere spermin og spermidin håret, fikk rynkete hud og døde yngre enn vanlige mus, men ingenting virket patologisk feil i noen av organene.

Er spermin en antioksidant?
I følge noen undersøkelser kan administrering av spermin øke antioksidantkapasiteten i leveren og milten og kan forbedre antioksidantstatusen i milten og leveren under oksidativt stress. Spermin har blitt identifisert som en potent antioksidant og et anti-inflammatorisk middel. Forbindelsen finnes i alle organismer og alle organer.

Hva gjør spermin i sædceller?
Siden nøyaktig tidspunkt for kapasitering og akrosomreaksjonen er avgjørende for vellykket befruktning, antydes det at rollen til sædspermin er å forhindre for tidlig kapasitering og akrosomreaksjonen.

Hvor finnes spermin?
Spermin er et polyamin, et lite organisk kationer som er absolutt nødvendig for eukaryot cellevekst. Spermin finnes normalt i millimolare konsentrasjoner i kjernen. Spermin fungerer direkte som et frie radikaler, og danner en rekke addukter som forhindrer oksidativ skade på DNA.

Er spermin et protein?
Selv om spermidin har en essensiell og unik rolle som forløperen til hypusin, en post-translasjonell modifikasjon av forlengelsesfaktoren eIF5A, som er nødvendig for at dette proteinet skal fungere i proteinsyntese, har ingen unik rolle for spermin blitt identifisert utvetydig.

Hvordan lagrer du sperminløsning?
Oppbevares ved 2-8 °C. Løsninger av sperminfri base oksideres lett. Løsninger er mest stabile hvis de tilberedes i avgasset vann og lagres i frosne alikvoter, under argon eller nitrogengass. spermintetrahydrokloridpulver er en mer stabil form for sperminfri base.

Hvor kommer spermin fra?
Spermin er tilstede i mange organismer, inkludert dyr, planter, noen sopp, noen arkea og noen bakterier. Det syntetiseres av sperminsyntase, en svært spesifikk aminopropyltransferase. Spermin er avledet fra spermidin av sperminsyntase.

Hva er pH til spermin?
For å bekrefte at spermin var biologisk aktivt ved pH 7.4 testet vi effekten på heterologt uttrykte glutamatreseptorer (GluR3)

Er sæd bra for huden?
Faktisk er det ingen vitenskapelig bevis for å støtte ideen om å legge sæd på huden din. Bortsett fra å gjøre lite for å hjelpe huden din, kan det også resultere i allergiske reaksjoner og seksuelt overførbare infeksjoner (STI).

1. En av påstandene om fordelene med sæd for ansiktshud er behandling av akne. Fordelene med sædceller for skjønnhet antas å komme fra stoffet spermin. Spermin er et derivat av stoffet spermidin i mannlig sæd, som antas å fungere som en antioksidant og anti-inflammatorisk middel. I tillegg til mannlig sæd, kan spermin også finnes i cellene i menneskekroppen. Spermin antas å behandle akne og bekjempe aknearr.

Dessverre er det ingen vitenskapelige forskningsresultater som kan bevise fordelene med sæd for akne-utsatt hud.

2. Påstander Fordelene med sæd for skjønnhet er å forhindre fremkomsten av tegn på for tidlig aldring, som rynker eller fine linjer. Nok en gang oppstår påstanden om fordelene med sæd for ansiktet til kvinner fordi sædceller inneholder spermin. Spermin antas å være en antioksidant som er i stand til å skjule tegn på aldring, som rynker og fine linjer, slik at huden ser yngre ut. En studie publisert i tidsskriftet Nature Cell Biology sier at spermin er i stand til å bremse aldringsprosessen når den brukes ved å injisere den direkte inn i menneskelige hudceller.

Men fordelene med sæd for ansiktet, som brukes ved å påføre den direkte på hudoverflaten, er fortsatt ikke bevist. Det vil si at fordelene med sæd for ansiktet til kvinner i forebygging av for tidlig aldring er bare en myte.

Referanse:

 1. Ting-Ting Xu, Han Li, Zhao Dai, George K. Lau, Ben-Yue Li, Wen-Li Zhu, Xiao-Qi Liu, Hao-Fei Liu, Wei-Wu Cai, Shui-Qing Huang, Qi Wang, Shi - Jie Zhang. "Spermidin og spermin forsinker hjernealdring ved å indusere autofagi i SAMP8-mus" Publisert: 8. april 2020. https://doi.org/10.18632/aging.103035.
 2. Galluzzi et al (2017) Farmakologisk modulering av autofagi: terapeutisk potensial og vedvarende hindringer. Nat.Rev.Drug.Discov. PMID: 28529316.
 3. Hasan MM, Skalicky M, Jahan MS, Hossain MN, Anwar Z, Nie ZF, Alabdallah NM, Brestic M, Hejnak V, Fang XW. "Spermine: Dens nye rolle i å regulere tørkestressresponser i planter." Celler. 2021 Jan 28;10(2):261. doi: 10.3390/cells10020261. PMID: 33525668.
 4. Grancara S, Martinis P, Manente S, García-Argáez AN, Tempera G, Bragadin M, Dalla Via L, Agostinelli E, Toninello A. "Toveis flukser av spermin over mitokondriemembranen." Aminosyrer. 2014 Mar;46(3):671-9. doi: 10.1007/s00726-013-1591-0. Epub 2013 17. september PMID: 24043461.
 5. Tse RT, Wong CY, Chiu PK, Ng CF. "Den potensielle rollen til spermin og dets acetylerte derivat i menneskelige maligniteter. Int J Mol Sci. 2022 23. januar;23(3):1258. doi: 10.3390/ijms23031258. PMID: 35163181.
 6. Sadeghi-Kaji S, Shareghi B, Saboury AA, Farhadian S. "Spermin som en porcin pankreatisk elastaseaktivator: spektroskopiske og molekylære simuleringsstudier." J Biomol Struct Dyn. 2020 Jan;38(1):78-88. doi: 10.1080/07391102.2019.1568306. Epub 2019 27. februar. PMID: 30810494